MOBILA APPAR

En mobilapp kommer idag i många former och färger, det här definierar dock inte om den uppfyller sitt syfte.

I 10 år har vi på Wiccon byggt applikationer för mobila enheter både för privat bruk och rena industriinstallationer.

VI BYGGER
-Native appar för iOS, Android och Huawei HMS core.

-Hybrid appar

-Webb appar

-Flerspråksstöd

-Super start-up appar

Vår iterativa process/metod för samtliga projekt är 4D; Discovery, Design, Development, Delivery. Detta möjliggör dig/ditt team och Wiccon att jobba efter en fördefinierad process med tydliga milestones.

 

TYP AV APP

Vi utvecklar industriappar, startups, konsumentappar, appar med köp. Ja egentligen precis allting. Wiccon är utvecklare bakom några av de mest sofistikerade systemen för systematiskt brandskydd likväl för personliga larm. Vi är även utvecklarna bakom en samåkningsapp för studenter likaså driften av en hel stadskärna.

HEL PROCESS

På appsidan av vår verksamhet tar vi dig hela vägen från skiss till färdig produkt. Vi hjälper er bygga er plattform samtidigt som vi har ett tydligt affärsfokus! Return on Investment är ett återkommande begrepp i appvärlden då det ofta syftar till att effektivisera eller öka försäljning av produkter/tjänster.

ALLA PLATTFORMAR

Vi bygger iOS och Android i native eller Hybrid i Cordova. Vi har inga begränsningar och anpassar produkterna efter vad ni som företag behöver. Vi kan göra de till synes enklaste installationerna likväl som vi kan göra de mest avancerade. 

FINTECH I APP

System med betalningar av alla dess slag och integrationer raka spåret in i kassasystem är inte någon begränsning hos oss då vi har mångårig kunskap av systemutveckling som supportar apparna vi bygger.

INSPIRATION