SYSTEM FÖR ALLA

Allt kräver ett system helt enkelt.

Vi hjälper alltid våra potentiella kunder utan kostnad att analysera om de behöver bygga egna system, köpa färdiga system eller bygga integrationer mellan befintliga system. Målet är alltid mest effekt för pengarna!

Wiccon har under de senaste 10 åren byggt byggt de minsta tänkbara hjälpredorna internt på företag till massiva system som växt med bolag från 10 mkr i omsättning till över 100 mkr i omsättning.

Från och med 2020 kommer vi hjälpa stor företag med teaminsatser för att lösa problem eller innovera inom nya områden. Ta kontakt för mer information och en dialog kring hur vi och om vi kan hjälpa varandra.

Struktur i bolag, handelsprocess

Får ni in ärenden över telefon, kanske till och med order? Eller online, eller från en konsult eller… Kanske allihopa samtidigt ja. Så ser det ut för många, när man växer som företag ökar administrationen. Många företag vi träffar upplever att för varje krona de ökar sin omsättning med så ökar administrationskostnaden med två kronor. Så behöver det självklart inte vara, för att bryta isen mellan Wiccon och dig med ett växande företag kommer vi ut och bildar oss en uppfattning helt utan kostnad. Det ska ju inte kosta pengar att vara nyfiken, eller hur?

Nya medarbetare gör rätt från början. Det här avsnittet bygger på där vi precis var gällande struktur. En stor del i strukturen inom bolag är att se till att den skräddarsydda miljön för företaget känns så självklar att nya personer enkelt kan falla in i samma mönster.

Håll koll, spara pengar, allt som kan vara automatiskt bör vara det. -Med attest förstås :) Mänskliga faktorer, de flesta företagare får rysningar: -Vi vet! Vi är också företagare och genom grundläggande validering, tydliga processer och ännu tydligare attestrutiner från ansvariga personer kan vara lösningen.

INSPIRATION